[COLOR=blue:]KIRMA ÇİFTE (Yan-yana namlu sistemi)[/COLOR:]

Kırma çifteler Yan-yana iki namluludurlar. Bunların genellikle standart olanlarının sağ namluları yarım şok (modified) ve sol namluları tam şok (full-choke) olur. Ancak değişik kullanımlar için sağ namlu kaval (Skeet No.1) ve sol namlu yarım şok(modified) veya istek ve arzuya göre her iki namlu Skeet No1 veya Skeet No2 veya Silindir namlu (slug) şeklinde olabilir.
Çiftelerin kullanım ve tercih sebebi, iki fişekli ve yan-yana olmasından dolayı kolay ve kısa sürede doldurulması ve nişana çok uygun gelmesidir.
Kullanıcının isteği çerçevesince; ejektörlü, tek tetik-selektörlü veya standart çift tetik olarak imal edilirler.[COLOR=blue:]SÜPERPOZE (Alt üst namlu sistemi)[/COLOR:]

Üst üste iki namluludurlar. Çoğunlukla alt namlu yarım şok (modified) üst namlu ise tam şok (full-choke) olur. Bu tip çiftelerin tercih sebebi, nişan bakımından tek namlu üzerinden nişana alışmış olanlar için elverişli olmasıdır. Süperpose´ler de yan-yana çifteler gibi arzu ve amaca uygun olarak değişik namlu yapılarında üretilirler.


[COLOR=blue:]TEK KIRMA TÜFEKLER [/COLOR:]

Bu cins tüfeklerde tek fişek kullanılır. Ucuz oldukları için en fazla acemi avcılar ve ava yeni başlamış avcılar için tavsiye edilir. Bunların namluları SkeetNo.1 ve Skeet No2 olur.

[COLOR=blue:]TEK NAMLULU YARI OTOMATİK TÜFEKLER [/COLOR:]

Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanın atılması ve yerinin yenisi ile doldurulması ile ilgili işlemlerin, kullanıcının müdahalesi olmaksızın yapılmasıdır. Bu tip silahlarda bunu sağlamak için tepmeli ve gaz kaçırmalı olmak üzere iki ayrı sistem kullanılır.
Sistem ne olursa olsun, bu tür silahlarda mantık, boş kovanın dışarı atılıp yenisinin namluya sürülmesi ve tetik sisteminin kurulması ile ilgili işlemlerin otomatik olarak yapılması prensibine dayanır. İlk hareket, kurma kolunun el yardımı ile geri çekilerek serbest bırakılması ile fişeğin yatağa yerleştirilmesi ile olur.
Yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin hazneleri 9+1 e kadar fişek barındırabilir. Bu tip tüfeklerin en büyük handikabı fişek kullanıldıkça değişen ağırlık merkezine sahip olmalarıdır.[COLOR=blue:]TEK NAMLULU POMPALI TÜFEKLER [/COLOR:]

Pompa hareketli yivsiz av tüfeklerinde fişek yatağını kapatan sürgü mekanizması el kundağına bağlıdır. Kundağın geri hareketi ile bu parça da geri gelerek boş kovanı dışarı atar. Sonrasında, kundağın ileri itilmesi ile yeni fişek yatağına yerleştirilir ve tetik mekanizması kurulmuş olur. Tutukluk yapması çok zayıf, fişek seçici olmayan son derece güvenilir silahlardır. Ancak her pompa hareketinde nişanın kaybolması dezavantaj oluşturmaktadır.